פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support

All Support Enquiries

 Sales

All Sales Enquiries

 Eduplus

Eduplus SIMS Issues

 Accounts

Accounts Enquiries